Opleidingen Privacy & Informatieveiligheid

Onze collega’s van SIGRA bieden online opleidingen rondom Privacy & Informatieveiligheid. Er is een opleiding om een goede basis neer te zetten. En er zijn verdiepende modules. Ook zorgorganisaties in de regio van Connect4Care kunnen hier gebruik van maken.

Een goede basis: Privacy & Informatieveiligheid in zorg en welzijn: van het 'wat' naar het 'hoe’

Wegens succes bieden SIGRA, VKA en IIR deze opleiding voor de 7de keer aan op 10, 16 & 26 november 2020 van 9.00 – 17.00 uur. Dit jaar is de opleiding op basis van de eerdere feedback aangescherpt met meer focus van het wat naar het hoe in de praktijk van zorg & welzijn. De opleiding is speciaal voor professionals met reeds enige basiskennis over Privacy & Informatieveiligheid die de rol van Privacy Officer of startend Functionaris Gegevensbescherming gaan vervullen in een zorg- of welzijnsorganisatie.

Lees meer over inhoud, kosten en hoe je je aanmeldt

Verdiepende modules en bestuurlijke masterclass

Deze verdiepende modules bieden Functionarissen Gegevensbescherming (FG’s) en Privacy Officers (PO’s) de mogelijkheid om in te zoomen op specifiekere onderwerpen. Bestuurders worden voorzien van de belangrijke inzichten. SIGRA organiseert in samenwerking met ICTRecht de volgende digitale opleidingen. Ze zijn los van elkaar te volgen.

De privacyketen nader bekeken,’ Europa vs. de VS’: 12 oktober 13.00 - 17.00 uur
Privacy waarborgen binnen je eigen organisatie is één ding. Maar hoe houd je toezicht en adviseer je over het uitwisselen van gegevens met partijen in de zorgketen? Vanwege de beste prijs/kwaliteit verhouding doet de afdeling inkoop een aanbeveling aan de Raad van Bestuur om alle patiëntdossiers bij Google onder te brengen. Verschillende alternatieven zijn onderzocht, maar Google steekt er met kop en schouders bovenuit. Als FG heb je twijfels bij de privacy-waarborgen die Google biedt. Hoe kwalificeer en prioriteer je deze twijfels en breng je jouw boodschap goed onderbouwd over aan de Raad van Bestuur?

ICT-contracten: 9 november 13.00 – 17.00 uur

Door de digitalisering is het werken in de cloud bijna onmisbaar geworden. Zorg- en welzijnsinstellingen gebruiken steeds meer systemen om de inzage in en de uitwisseling van patiëntgegevens gemakkelijker te maken. Daarnaast worden e-Health toepassingen steeds vaker binnen de behandelrelatie met de patiënt ingezet. Dit met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren. Maar waar moet je als (FG bij een) zorginstelling rekening mee houden bij de inkoop van een ICT-systeem? Wat moet er bijvoorbeeld geregeld worden als er een applicatie wordt ingekocht die de hartslag van een patiënt meet en een alert uitzendt als er een afwijking wordt geconstateerd? In deze dagdeeltraining gaan we in op de juridische aspecten van inkoop van ICT-systemen in de zorg en (de inhoud van) de bijbehorende ICT-contracten.

Bestuurlijke masterclass: 30 november 13.00 – 17.00 uur
Ook bestuurders weten steeds beter hoe ze de privacy in hun organisatie willen borgen en de FG als hun sparringspartner kunnen gebruiken. We organiseren een masterclass speciaal voor bestuurders. Data is het nieuwe goud en u bent als bestuurder de schatbewaarder. De belangrijkste aandachtspunten waar u als bestuurder van op de hoogte moet zijn, bespreken we in deze masterclass.

Lees meer over de verdiepende modules en masterclass

Andere projecten en activiteiten